Moss Pukkverk

Moss Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig.

I tilknytning til pukkverket ligger NORBETONG AS som leverer ferdigbetong, og Kolo Veidekke as som leverer asfalt.