Råde Pukkverk

Råde Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig.

Foruten dette samarbeider vi med NORBETONG as som leverer ferdigbetong fra eget blandeverk tilknyttet pukkverket.