Moss Pukkverk

Moss Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subbus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig.

I tillegg er Moss Pukkverk sertifisert produsent og leverandør av knust fjell som tilslag til asfalt- og betongindustrien.

Åpningstider: Man-fre 06:45 -15:30

Adresse: Vålerveien 381, 1599 MOSS
Vis i kart »

Telefon: 69 24 78 00 (kundesenteret)

Ytelseserklæringer

Tilslag til bruk i vei- og anleggsformål

Utvalgte produkter med fraksjonene 16/22, 20/63, +63 og 20/200

Asfalttilslag

Utvalgt produkt med fraksjonen 0/4

Utvalgte produkter med fraksjonene 4/8, 8/11, 11/16 og 16/22

Betongtilslag

Utvalgte produkter med fraksjonene 8/16, 11/16 og 16/22

 

Ta kontakt med vår kvalitets- og HMS-sjef dersom du har behov for andre ytelseserklæringer enn de ovenfor eller har spørsmål til disse.

Se produkter og priser her (pdf)

 Prisliste gjeldene fra 1.3-2021

 

Se prisliste privathenger her (pdf)

Prisliste gjeldende fra 1.3-2021