Vestby Pukkverk

Vestby Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subus, singel, pukk, maskinkult til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig. 

Åpningstider: Mandag - fredag 07:00 - 15:30

Adresse: Garderveien 250, 1540 Vestby
Vis i kart »

Tlf: 69 24 78 00 (kundesenteret)

Ytelseserklæringer

Tilslag til bruk i vei- og anleggsformål

Utvalgte produkter med fraksjonene 8/16, 16/22, 22/32 og 22/63

 

Jernbaneballast

Utvalgte produkter med fraksjonen 31,5/63 

 

Vennligst ta kontakt med vår kvalitets- og HMS-sjef dersom du har behov for andre ytelseserklæringer enn de ovenfor eller har spørsmål til disse.

 

Se produkter og priser (pdf)

 Prisliste gjeldende fra 1.3-2020

 

Se prisliste privathenger her (pdf)

Prisliste gjeldende fra 1.3-2020